Generalforsamling 2017

Som medlem er du hermed inviteret til generalforsamling i Aalborg Fødevarefællesskab.

Mødet vil blandt omhandle fremtidige tanker om placering af Fødevarefællesskabet, resultatet for vores brugerundersøgelse (som du kan deltage i, ved at flg. linket her), fremtidig hjemmeside & nye betalingsløsninger, økonomi, formandens beretning og andre forslag til nye tiltag mm. Bestyrelsen vil desuden være på valg og man kan overveje, om man kunne tænke sig stille op.

Arrangementet foregår på
Lilla lokale i Huset i Hasserisgade 10, 9000 Aalborg fra den 3 April kl. 19:00 til 21:00 ca.

Har du forslag, der skal tages op, så send dem til info@aalborgff.dk

Der bestilles kaffe og kage til alle tilmeldte, så skynd dig at sende din tilmelding til info@aalborgff.dk. Man er velkommen til at deltage flere personer pr. medlemsnummer.

De bedste hilsner
Bestyrelsen

Dagsorden:
Ordinær generalforsamling i Aalborg fødevarefællesskab

Dato: mandag d. 3. april 2017
Klokken: 19:00 – 21:00

Sted: HUSET, Hasserisgade 10, 9000 Aalborg
Lokale: Loftet

Der vil være kaffe, te, frugt og kage.

Dagsorden:

1. Valg af stemmetællere
2. Valg af dirigent
3. Valg af referent
4. Formandens beretning
• Foreningens status
• Hjemmeside og betalingsløsning
• Spørgeskema
• Udfordringer
• Løsningsmuligheder for pakke og udleveringsvagter
5. Regnskabsaflæggelse
6. Behandling af indkomne forslag
7. Godkendelse af budget
8. Valg af 6 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
Genopstiller:
• Lau Starcke
• Lene Andersen
• Marlene Nielsen
• Andreas Knigge
• Jan Sørensen
• Jens Kruhøffer
Genopstiller ikke:
• Flora Champier
9. Valg af bilagskontrollant
10. Eventuelt
• Boxtown v/Jens