Referat af bestyrelsesmøde den 2. marts 2014

Vi havde et rigtig godt bestyrelsesmøde forleden dag, og I får nu et referat, af hvad vi diskuterede og besluttede.

Til Stede: Troels, Mads, Marlene, Andreas
Referent: Mads

 • Valg af dirigent
 • Valg af referent
 • Referat fra sidste møde
 • Websystemet – hvordan ser det ud med udviklingen
 • Stofposer
 • Skift af bestyrelsesposter
 • Opdatering fra indkøbsgruppen
 • Adgang til kontoen
 • Fællesspisning søndag d. 16. marts
 • Brug af facebook og mail
 • Eventuelt

Pkt. 1: Valg dirigent
Troels er valgt

Pkt. 2: Valg af referent
Mads er valgt til referent

Pkt. 3: Referat af sidste møde
Mads læser hurtigt op fra referatet fra sidste møde.
Gennemgået og godkendt.

Pkt. 4: Websystemet – hvordan det ser ud med udviklingen
Steen er gået i gang igen, og vil komme med noget i næste uge. Steen vil tage kontakt til KBHFF for at høre hvordan de har gjort det.

Andreas Loyd, formand for KBHFF, har sagt til Marlene, at vi godt kan få alt det data, som ligger bag KBHFFs webportal.

PKT. 5: Stofposer – er det muligt at få gratis tryk?
Textryk.dk vil gerne give de 200 tryk gratis mod at de kommer på en partnerskabsside på vores hjemmeside. De vil skrive en text, som vi skal godkende.

Storm, et andet firma, vil gerne give rabat på et tryk med tre farver til 3.836 kr. excl. Moms. De vil så give 10% rabat.

Bestyrelsen har besluttet, at vi principielt gerne vil tage imod textryk.dks tilbud om et gratis tryk. Marlene går videre med det!

Pkt. 6: Skift af bestyrelsesposter
Mads er blevet enstemmigt valgt til kasser og Marlene er blevet enstemmigt valgt til næstformand

Pkt. 7: Opdatering fra indkøbsgruppen
hvordan ser det ud med at få dækket levering i foråret?

 • Der er blevet dannet en indkøbsgruppe. Vinnie og Louise sammen med Marlene. De har haft et møde, hvor de talte om at kvalitetssikre grønsagerne. Mange bruger ikke posetilbuddet fordi de ikke er tilfredse med kvaliteten af grønsagerne.
 • Der er kommet mange nye leverandører til. Det er godt, da Jacob løber tør for grønsager i marts måned.
 • Marlene har lavet et dokument over de nye leverandører. Hun har kun downloadet Dropboxen, så hun skal lige have den synkroniseret.
 • Indkøbsgruppen har mange ideer til tørvarer og kød. Det bliver der set på i fremtiden.
 • Indkøbsgruppen har spurgt om en produktionsliste hos de forskellige nye producenter, sådan at de kan få et overblik over hvilken grønsager vi kan få på de forskellige årstider.
 • Enstemmigt vedtaget, at Marlene gør et godt og stort arbejde.

Pkt. 8: Adgang til kontoen
hvem skal have adgang til at administrere kontoen? (Mulighed for at oprette mobilepay?)

 • Marlene har undersøgt Mobilepay. Det koster 1.000 kr. i oprettelse for virksomhder + mange penge pr. overførelse.
 • Det er et problem, at indkøbsforkvinden ikke har adgang til vores konto.
 • Det er enstemmigt vedtaget, at indkøbsforkvinden også skal have administrativ adgang til kontoen.
  • Troels skal snakke med Merkur om det er muligt at være tre, som har administrativ adgang, og om de andre i bestyrelsen kan få adgang til at kigge, men ikke administrerer.

Pkt. 9: Fællesspisning søndag d. 16. marts
hvem står for hvad, og hvad skal vi købe ind for?

 • Peder leder og dirigerer i køkkenet.
 • 10 kr. for at spise med, og Karma køkkenet dækker resten.

Pkt. 10: Brug af facebook og mail
hvem bruger hvad, og hvornår bruger vi de forskellige platforme?

 • Andreas og Troels laver et diagram over vores ekstern og intern kommunikation

Pkt. 11: Eventuelt

 • Økonomi – bilag skal løbende i dropbox
 • Hjemmeside møde på et tidspunkt
 • Vi snakker om Samsø på FB
 • Næste møde bliver aftalt på FB
 • Det blevet vedtaget at til næste bestyrelsesmøde skal vi lave en foreningsstruktur
 • Vi skal have lavet et udkast inden næste møde. Mads skriver kasseren – Troels skriver om formandsposten – indkøbsgruppen=Marlene – Kommunikation=Katrine

Fællesspisning i Aalborg fødevarefællesskab

Vores månedlige fællesspisning vil blive sparket i gang i næste måned, søndag den 16. marts!20131124_171604

Kl. 14:30 vil der være en lille velkomst efterfulgt af fællesspisning. Når maden er spist vil der være en uformel opdatering på hvad der sker overordnet i foreningen, og hvad status er i de forskellige arbejdsgrupper.

Det hele skulle være overstået kl. 17:00, hvor man kan tage hjem eller blive hængende og hygge!

Mulighed for at være kok
Maden vil blive lavet af grønsager fra vores pose, og 4 personer kan være med til at lave maden sammen med Peder i Platform4s køkken.

Køkkenholdet starter kl. 12, og på samme tid er der mulighed for at varme op til fællesspisningen med en omgang gratis yoga i Platform4s sal.

Køkkenholdet bliver udvalgt efter først til mølle.

Du kan tilmelde dig til køkkenholdet og/eller fællesspisningen ved at skrive på fællesspisningens Facebook begivenhed eller ved at skrive til kommunikation@aalborgff.dk