Referat af bestyrelsesmøde d. 15. januar 2014

Til stede: Troels, Mads, Marlene, Katrine. Andreas er med via Skype. Steen medvirkede ved punkt 5.
Referent: Katrine.

 1. Referat af sidste møde
 2. Stofposer
 3. Karmakassen
 4. Erfaringer fra Lejre
 5. Websystem
 6. Arbejdsgrupper – herunder diskussion om fremtidig udvalg af fødevarer og kommunikation
 7. Organisering af månedlige fællesmøder/spisning
 8. Eventuelt

Ad 1: Referat af sidste møde
Gennemgået og godkendt.

Ad 2: Stofposer
Print på poser, Huset. Det bliver ikke billigere. Mads snakker med Louise, som gerne vil gøre det mhp. at undersøge priser. Besluttet.

Ad 3: Karmakassen
Troels lagde lidt overskydende i til at starte med; vi skal være bedre til at gøre opmærksom på den. Der er positive tilkendegivelser på facebook. Det kørte første gang i dag, så vi skal se på det over længere tid. Det fortsætter vi med. Kassen skal males, evt. et skilt.

Ad 4: Erfaringer fra Lejre
Marlene har snakket med Lejre, da vi gerne vil have æg. Dette kræver kontrol fra Fødevarestyrelsen, og det er vigtigt at vi følger reglerne meget nøje. Det er derfor en god ide at vi kontakter Odense, der har erfaringer. Marlene og Troels snakker sammen om at koordinere et besøg fra Fødevarekontrollen.

Lejre bestiller 2 ekstra poser, skal vi det? De tager 10 kroner ekstra for dem. Men hvad hvis de ikke bliver afsat? Vi kan undersøge, hvad der sker, hvis vi bestiller 1 ekstra pose. Risikoen er at AaFF taber penge på det. En problematik er også at det er et problematisk signal at sende, da det kan gøre at folk bliver dovne. Beslutning: Vi venter.

Der blev også snakket om frivillige og struktur. Dette tages under punkt 6.

Ad 5: Websystem
Steen: vi bruger wordpress. Han har fundet en gratis extension, som kan alt det vi vil. Man kan også oprette abonnementsaftale. Det betyder at vi selv meget let kan tilføje ting til butikken, samt det gøres meget nemt for forbrugeren. Det kan integreres i vores eksisterende hjemmeside. Derudover kan Steen tilføje et vagtsystem. Således er alle informationer tilføjet, integreret og synkroniseret. Den arbejder også sammen med Paypal, samtidig med at vi kan sørge for at folk har andre måder at betale på – det er meget fleksibelt. Der kan også tilføjes en analysedel, så vi har statistikker til f.eks. generalforsamling.

Skal hjemmesiden redesignes kan vi sagtens gøre det undervejs. Så længe vi holder os til wordpress, kan vi sagtens gøre som vi vil.

Det vil sige, at vores plan er realiserbar. Steen har brug for adgang til hjemmeside, webhotel mm. Troels sørger for dette.

Tidsplan: 14 dage til 1 måned. Steen sender progression ud undervejs.

Ad 6: Arbejdsgrupper – herunder diskussion om fremtidig udvalg af fødevarer og kommunikation
Vi tager involveringen af frivillige og oprettelsen af grupper i samme tempo som det nye websystem.

Udvalg af fødevarer(dette hører under arbejdsgruppen Indkøb):

 • Marlene har dialog med ham fra Bælum. Han har hele tiden noget. Bælum bytter(ca. om mandagen) med ham i Randers, som har alt.
 • Marlene har gang i en undersøgelse om hvad folket gerne vil have. Derfor er der lige nu mulighed for at få indflydelse på hvad der skal såes.  En pointe kunne også være at ’vækstgenerator’ for nye, lokale landmænd.
 • Der er mulighed for æg fra landmanden ved Bælum, evt. også kyllinger. Vi kan få mælk fra et sted ved Aabybro.
 • Jakob er basen, og så kan vi supplere.

– der skal afholdes et møde, hvor gruppen etableres. Marlene sætter en dato.

Kommunikation: Meningen med kommunikationsgruppen er at ensrette og samle vores indsats.

Andreas: 3 plakater

 • En med logo, hvem hvem hvor. A3. deles ud med poserne.
 • To andre, langsigtet brandingstrategi
 • En hvor vi viser hvordan grønsager og frugt ideelt skal ligge i køkkenet til at hænge på køleskabet.
 • En med årscyklus, med grønsager. Evt. også flyer.
 • Evt. printe på stenpapir, Worldperfect. Det kan også være de er interesserede i spons.

Vi laver en plakat til at starte med, som printes på uni. Andreas kaster sig ud i dette.

Man kan udlevere informationer med poserne.

1000Fryd har muligvis eget trykkeri. Katrine undersøger. Der skal findes en dato til et kommunkationsgruppemøde.

Mail: god ide at sende en mail en gang om uge med info om hvilke grønsager, så de kan om de vil bestille pose. Marlene ringer torsdag morgen og lægger det ud på face og hjemmesiden. Her henter Mads informationerne. Mads skriver noget om vagter(evt. også om det kommende vagtsystem). Det er fedt, hvis vi skiftes til at nyhedsbrev.

Ad 7: Organisering af månedlige fællesmøder/spisning
Der er caféhygge med intro d. 29. januar: introduktion til AaFF, med lidt ord om grupperne. Hvis man ikke kan komme, kan man kontakte tovholderne. Troels koordinerer med Peder.

Ad 8: Eventuelt
Andreas: indkomstmargen, f.eks. på 10% på poserne. Således vil der penge til plakater mm. Der vil dog være en lille indtjening på stofposerne, via pant. Når der er kommet tryk på poserne holder vi et posemøde.

Næste gang vil der være et punkt ang. indtjening.

Katrine opretter bestyrelsesgruppe på facebook.

Andreas, Mads og Katrine vil gerne mødes ang. hjemmesiden på et senere tidpunkt.

Næste uges pose (uge 3)

Næste uges pose (uge 3) vil indeholde:DSC_5092
Rosenkål
Grønkål
Porrer
Rødbeder
Gulerødder
Kartofler
Æbler

Husk at bestille inden fredag kl. 16.
Overfør 100 kr. til reg. nr. 8401, kontonummer 1191065, og husk at skrive dit medlemsnummer på overførelsen!

Den nye bestyrelse

Vi havde konstituerende bestyrelsesmøde i går onsdag den 4. december, og bestyrelsesposterne er fordelt som følger:

Formand:           Troels Knudsen
Næstformand:  Mads Torp Skafte Jespersen
Kasser:               Katrine Eggers Hørving
Medlem:            Marlene Nielsen
Medlem:            Andreas Knigge
Suppleant:        Kirsten Bjerregaard Bertelsen
Suppleant:        Peder Schmidt Hansen

Vi glæder os til rigtig at komme i gang med at videreudvikle Aalborg Fødevarefælleskab!

Mvh. Bestyrelsen

Næste uges pose (uge 50)

20130422_153252Næste uges pose (uge 50) kommer til at indeholde det samme som i denne uge, men med tilføjelsen af en lille stok rosenkål.

Posen i uge 50 vil dermed indeholde omkring:
1½ kg. Kartofler
1½ kg. Gulerødder
1 kg. Røderbeder
½ kg. Majroer
½ kg. Pastinak
1 bundt porrer
1 bundt persille
En lille stok rosenkål

Husk at bestille din pose inden fredag kl. 16. Overfør 100 kr. til reg. nr. 8401, kontonummer 1191065. Husk at skrive dit medlemsnummer på overførelsen!